Main page Neuron Institute
Publisher Oficyna Composers Neuron Institute Songs Articles Download Short description Contact
 
 

Instytut Neuronowy jest samozwańczą instytucją naukową. Jej podstawowym celem jest poznanie istoty życia jaźni w mózgu ludzkim. Podstawy naukowe tego zagadnienia stoją obecnie na etapie pionierskich badań, dlatego nowa teoria wykuwa się stale w trakcie prac nad próbami zaszczepienia sztucznej świadomości do automatów tworzonych przez człowieka. Instytut nie poprzestaje na tym, co jest już znane w dziedzinie tak zwanej sztucznej inteligencji i stara się rozwijać swoją teorię i praktykę w tej dziedzinie. Na razie są to skromne początki.

 

Articles